CorPlus_bottle_2_web.png

CORDYCEPS PLUS​

​Nước uống Tinh Chất Đông Trùng Hạ Thảo

New

FINE CORDYCEPS

Đông Trùng Hạ Thảo

Cordyceps-new_web.png

CORDYCEPS PLUS​

​Nước uống Tinh Chất Đông Trùng Hạ Thảo

$159/box with 10 bottles.  Special promotion buy 2 get 1 free

Learn more 

CorPlus_bottle_reflection_web_small.png
Cordyceps_Plus_box_web.png

FINE CORDYCEPS​ Đông Trùng Hạ Thảo

Bồi bổ sức khoẻ toàn diện

$75/box with 120 caps.  Special promotion buy 2 get 1 free

Cordyceps-new_web.png