top of page
2023_Memorial_Day_Promotion_FinejapanUSA_1.jpg
2023_Memorial_Day_Promotion_FinejapanUSA_2.jpg
2023_Memorial_Day_Promotion_FinejapanUSA_3.jpg
2023_Memorial_Day_Promotion_FinejapanUSA_Combo1_1.jpg
2023_Memorial_Day_Promotion_FinejapanUSA_Combo1_2.jpg
  • 2 hộp Collagen Tổ Yến

  • 2 hộp Collagen Nhân Sâm Hàn Quốc 6 Tuổi

  • 2 hộp Collagen Plus

  • 2 hộp Collagen Dưỡng Trắng vị Hoa Anh Đào

FREE 1 lọ Đông Trùng Hạ Thảo viên + 10 Mặt Nạ Hàn Quốc Cao Cấp

2023_Memorial_Day_Promotion_FinejapanUSA_Combo1_3.jpg
2023_Memorial_Day_Promotion_FinejapanUSA_Combo2
2023_Memorial_Day_Promotion_FinejapanUSA_Combo2_2.jpg
2023_Memorial_Day_Promotion_FinejapanUSA_Combo2
  • 4 hộp Đông Trùng Hạ Thảo Dạng Nước

  • 2 hộp Royal Reishi

  • 2 hộp Fine Fucoidan

FREE 1 lọ Đông Trùng Hạ Thảo viên + 10 Mặt Nạ Hàn Quốc Cao Cấp

bottom of page