top of page
$888 CÁ HÓA RỒNG LIMITED BUNDLE  1 Set x FG Tết 1 Set x Khoảnh Khắc Giao Thừa  2 Hộp x Fine Japan Premium Hyaluron & Collagen Drink With Swallow’s Nest - Nước Uống Collagen Tổ Yến Sào 2 Hộp x Fine Japan Luna Sakura Whitening Collagen Drink - Nước Uống Collagen Dưỡng Trắng Vị Hoa Anh Đào 3 Hộp x Fine Japan Premium Collagen Drink With Ginseng - Nước Uống Collagen Nhân Sâm Hàn Quốc 6 Tuổi 3 Hộp x Fine Japan Cordyceps Drink Plus - Uống Đông Trùng Hạ Thảo Dạng Nước
$888 CÁ HÓA RỒNG LIMITED BUNDLE  1 Set x FG Tết 1 Set x Khoảnh Khắc Giao Thừa  2 Hộp x Fine Japan Premium Hyaluron & Collagen Drink With Swallow’s Nest - Nước Uống Collagen Tổ Yến Sào 2 Hộp x Fine Japan Luna Sakura Whitening Collagen Drink - Nước Uống Collagen Dưỡng Trắng Vị Hoa Anh Đào 3 Hộp x Fine Japan Premium Collagen Drink With Ginseng - Nước Uống Collagen Nhân Sâm Hàn Quốc 6 Tuổi 3 Hộp x Fine Japan Cordyceps Drink Plus - Uống Đông Trùng Hạ Thảo Dạng Nước
$888 CÁ HÓA RỒNG LIMITED BUNDLE  1 Set x FG Tết 1 Set x Khoảnh Khắc Giao Thừa  2 Hộp x Fine Japan Premium Hyaluron & Collagen Drink With Swallow’s Nest - Nước Uống Collagen Tổ Yến Sào 2 Hộp x Fine Japan Luna Sakura Whitening Collagen Drink - Nước Uống Collagen Dưỡng Trắng Vị Hoa Anh Đào 3 Hộp x Fine Japan Premium Collagen Drink With Ginseng - Nước Uống Collagen Nhân Sâm Hàn Quốc 6 Tuổi 3 Hộp x Fine Japan Cordyceps Drink Plus - Uống Đông Trùng Hạ Thảo Dạng Nước
$888 CÁ HÓA RỒNG LIMITED BUNDLE  1 Set x FG Tết 1 Set x Khoảnh Khắc Giao Thừa  2 Hộp x Fine Japan Premium Hyaluron & Collagen Drink With Swallow’s Nest - Nước Uống Collagen Tổ Yến Sào 2 Hộp x Fine Japan Luna Sakura Whitening Collagen Drink - Nước Uống Collagen Dưỡng Trắng Vị Hoa Anh Đào 3 Hộp x Fine Japan Premium Collagen Drink With Ginseng - Nước Uống Collagen Nhân Sâm Hàn Quốc 6 Tuổi 3 Hộp x Fine Japan Cordyceps Drink Plus - Uống Đông Trùng Hạ Thảo Dạng Nước
$888 CÁ HÓA RỒNG LIMITED BUNDLE  1 Set x FG Tết 1 Set x Khoảnh Khắc Giao Thừa  2 Hộp x Fine Japan Premium Hyaluron & Collagen Drink With Swallow’s Nest - Nước Uống Collagen Tổ Yến Sào 2 Hộp x Fine Japan Luna Sakura Whitening Collagen Drink - Nước Uống Collagen Dưỡng Trắng Vị Hoa Anh Đào 3 Hộp x Fine Japan Premium Collagen Drink With Ginseng - Nước Uống Collagen Nhân Sâm Hàn Quốc 6 Tuổi 3 Hộp x Fine Japan Cordyceps Drink Plus - Uống Đông Trùng Hạ Thảo Dạng Nước

“VƯỢT LÊN NGỌN SÓNG, CÁ CHÉP HÓA RỒNG
CHINH PHỤC THỬ THÁCH, BẮT LẤY THÀNH CÔNG”

$888 CÁ HÓA RỒNG LIMITED BUNDLE  1 Set x FG Tết 1 Set x Khoảnh Khắc Giao Thừa  2 Hộp x Fine Japan Premium Hyaluron & Collagen Drink With Swallow’s Nest - Nước Uống Collagen Tổ Yến Sào 2 Hộp x Fine Japan Luna Sakura Whitening Collagen Drink - Nước Uống Collagen Dưỡng Trắng Vị Hoa Anh Đào 3 Hộp x Fine Japan Premium Collagen Drink With Ginseng - Nước Uống Collagen Nhân Sâm Hàn Quốc 6 Tuổi 3 Hộp x Fine Japan Cordyceps Drink Plus - Uống Đông Trùng Hạ Thảo Dạng Nước
$888 CÁ CHÉP HÓA RỒNG
$888 CÁ HÓA RỒNG LIMITED BUNDLE  1 Set x FG Tết 1 Set x Khoảnh Khắc Giao Thừa  2 Hộp x Fine Japan Premium Hyaluron & Collagen Drink With Swallow’s Nest - Nước Uống Collagen Tổ Yến Sào 2 Hộp x Fine Japan Luna Sakura Whitening Collagen Drink - Nước Uống Collagen Dưỡng Trắng Vị Hoa Anh Đào 3 Hộp x Fine Japan Premium Collagen Drink With Ginseng - Nước Uống Collagen Nhân Sâm Hàn Quốc 6 Tuổi 3 Hộp x Fine Japan Cordyceps Drink Plus - Uống Đông Trùng Hạ Thảo Dạng Nước
$888 CÁ HÓA RỒNG LIMITED BUNDLE  1 Set x FG Tết 1 Set x Khoảnh Khắc Giao Thừa  2 Hộp x Fine Japan Premium Hyaluron & Collagen Drink With Swallow’s Nest - Nước Uống Collagen Tổ Yến Sào 2 Hộp x Fine Japan Luna Sakura Whitening Collagen Drink - Nước Uống Collagen Dưỡng Trắng Vị Hoa Anh Đào 3 Hộp x Fine Japan Premium Collagen Drink With Ginseng - Nước Uống Collagen Nhân Sâm Hàn Quốc 6 Tuổi 3 Hộp x Fine Japan Cordyceps Drink Plus - Uống Đông Trùng Hạ Thảo Dạng Nước

99

$888 CÁ HÓA RỒNG LIMITED BUNDLE  1 Set x FG Tết 1 Set x Khoảnh Khắc Giao Thừa  2 Hộp x Fine Japan Premium Hyaluron & Collagen Drink With Swallow’s Nest - Nước Uống Collagen Tổ Yến Sào 2 Hộp x Fine Japan Luna Sakura Whitening Collagen Drink - Nước Uống Collagen Dưỡng Trắng Vị Hoa Anh Đào 3 Hộp x Fine Japan Premium Collagen Drink With Ginseng - Nước Uống Collagen Nhân Sâm Hàn Quốc 6 Tuổi 3 Hộp x Fine Japan Cordyceps Drink Plus - Uống Đông Trùng Hạ Thảo Dạng Nước
$888 CÁ HÓA RỒNG LIMITED BUNDLE  1 Set x FG Tết 1 Set x Khoảnh Khắc Giao Thừa  2 Hộp x Fine Japan Premium Hyaluron & Collagen Drink With Swallow’s Nest - Nước Uống Collagen Tổ Yến Sào 2 Hộp x Fine Japan Luna Sakura Whitening Collagen Drink - Nước Uống Collagen Dưỡng Trắng Vị Hoa Anh Đào 3 Hộp x Fine Japan Premium Collagen Drink With Ginseng - Nước Uống Collagen Nhân Sâm Hàn Quốc 6 Tuổi 3 Hộp x Fine Japan Cordyceps Drink Plus - Uống Đông Trùng Hạ Thảo Dạng Nước
$888 CÁ HÓA RỒNG LIMITED BUNDLE  1 Set x FG Tết 1 Set x Khoảnh Khắc Giao Thừa  2 Hộp x Fine Japan Premium Hyaluron & Collagen Drink With Swallow’s Nest - Nước Uống Collagen Tổ Yến Sào 2 Hộp x Fine Japan Luna Sakura Whitening Collagen Drink - Nước Uống Collagen Dưỡng Trắng Vị Hoa Anh Đào 3 Hộp x Fine Japan Premium Collagen Drink With Ginseng - Nước Uống Collagen Nhân Sâm Hàn Quốc 6 Tuổi 3 Hộp x Fine Japan Cordyceps Drink Plus - Uống Đông Trùng Hạ Thảo Dạng Nước
$888 CÁ HÓA RỒNG LIMITED BUNDLE  1 Set x FG Tết 1 Set x Khoảnh Khắc Giao Thừa  2 Hộp x Fine Japan Premium Hyaluron & Collagen Drink With Swallow’s Nest - Nước Uống Collagen Tổ Yến Sào 2 Hộp x Fine Japan Luna Sakura Whitening Collagen Drink - Nước Uống Collagen Dưỡng Trắng Vị Hoa Anh Đào 3 Hộp x Fine Japan Premium Collagen Drink With Ginseng - Nước Uống Collagen Nhân Sâm Hàn Quốc 6 Tuổi 3 Hộp x Fine Japan Cordyceps Drink Plus - Uống Đông Trùng Hạ Thảo Dạng Nước

SET QUÀ “CÁ HOÁ RỒNG”
GỒM 1 CÂU ĐỐI TẾT VÀ 8 PHONG BAO LÌ XÌ ĐẶC BIỆT

Hình ảnh Cá Chép vượt Vũ Môn đã trở thành hình ảnh truyền thống tượng trưng cho ý chí, can đảm, sự tiến bộ và sự phát triển không ngừng. Nhiều người tin rằng việc sở hữu hình ảnh cá chép hóa rồng sẽ giúp họ có thêm động lực trong cuộc sống, vượt qua mọi khó khăn và thu hút vận may, tài lộc về phía mình cho năm Tết Giáp Thìn 2024.

$888 CÁ HÓA RỒNG LIMITED BUNDLE  1 Set x FG Tết 1 Set x Khoảnh Khắc Giao Thừa  2 Hộp x Fine Japan Premium Hyaluron & Collagen Drink With Swallow’s Nest - Nước Uống Collagen Tổ Yến Sào 2 Hộp x Fine Japan Luna Sakura Whitening Collagen Drink - Nước Uống Collagen Dưỡng Trắng Vị Hoa Anh Đào 3 Hộp x Fine Japan Premium Collagen Drink With Ginseng - Nước Uống Collagen Nhân Sâm Hàn Quốc 6 Tuổi 3 Hộp x Fine Japan Cordyceps Drink Plus - Uống Đông Trùng Hạ Thảo Dạng Nước
$888 CÁ HÓA RỒNG LIMITED BUNDLE  1 Set x FG Tết 1 Set x Khoảnh Khắc Giao Thừa  2 Hộp x Fine Japan Premium Hyaluron & Collagen Drink With Swallow’s Nest - Nước Uống Collagen Tổ Yến Sào 2 Hộp x Fine Japan Luna Sakura Whitening Collagen Drink - Nước Uống Collagen Dưỡng Trắng Vị Hoa Anh Đào 3 Hộp x Fine Japan Premium Collagen Drink With Ginseng - Nước Uống Collagen Nhân Sâm Hàn Quốc 6 Tuổi 3 Hộp x Fine Japan Cordyceps Drink Plus - Uống Đông Trùng Hạ Thảo Dạng Nước
$888 CÁ HÓA RỒNG LIMITED BUNDLE  1 Set x FG Tết 1 Set x Khoảnh Khắc Giao Thừa  2 Hộp x Fine Japan Premium Hyaluron & Collagen Drink With Swallow’s Nest - Nước Uống Collagen Tổ Yến Sào 2 Hộp x Fine Japan Luna Sakura Whitening Collagen Drink - Nước Uống Collagen Dưỡng Trắng Vị Hoa Anh Đào 3 Hộp x Fine Japan Premium Collagen Drink With Ginseng - Nước Uống Collagen Nhân Sâm Hàn Quốc 6 Tuổi 3 Hộp x Fine Japan Cordyceps Drink Plus - Uống Đông Trùng Hạ Thảo Dạng Nước
$888 CÁ HÓA RỒNG LIMITED BUNDLE  1 Set x FG Tết 1 Set x Khoảnh Khắc Giao Thừa  2 Hộp x Fine Japan Premium Hyaluron & Collagen Drink With Swallow’s Nest - Nước Uống Collagen Tổ Yến Sào 2 Hộp x Fine Japan Luna Sakura Whitening Collagen Drink - Nước Uống Collagen Dưỡng Trắng Vị Hoa Anh Đào 3 Hộp x Fine Japan Premium Collagen Drink With Ginseng - Nước Uống Collagen Nhân Sâm Hàn Quốc 6 Tuổi 3 Hộp x Fine Japan Cordyceps Drink Plus - Uống Đông Trùng Hạ Thảo Dạng Nước

SET QUÀ “KHOẢNH KHẮC GIAO THỪA”

Hộp quà Khoảnh Khắc Giao Thừa, được làm từ chất liệu giấy da, là sự kết hợp giữa chiếc đồng hồ điểm 12 giờ và hoa mẫu đơn, nhằm thể hiện lòng biết ơn và trân quý thời khắc giao mùa ở bên cạnh gia đình. Khoảnh Khắc Giao Thừa là lời chúc đến Quý Đồng Hương một đêm giao thừa êm ấm và một năm mới nhiều lộc tài.

 • 1 hộp Mứt Gừng 100g

 • 1 hộp Vỏ Bưởi Sấy Dẻo 100g

 • 1 hộp Mứt Mận Sấy Dẻo 160g

 • 1 hộp Đậu Phộng Da Cá 230g

 • 1 hộp Hạt Điều 130g

$888 CÁ HÓA RỒNG LIMITED BUNDLE  1 Set x FG Tết 1 Set x Khoảnh Khắc Giao Thừa  2 Hộp x Fine Japan Premium Hyaluron & Collagen Drink With Swallow’s Nest - Nước Uống Collagen Tổ Yến Sào 2 Hộp x Fine Japan Luna Sakura Whitening Collagen Drink - Nước Uống Collagen Dưỡng Trắng Vị Hoa Anh Đào 3 Hộp x Fine Japan Premium Collagen Drink With Ginseng - Nước Uống Collagen Nhân Sâm Hàn Quốc 6 Tuổi 3 Hộp x Fine Japan Cordyceps Drink Plus - Uống Đông Trùng Hạ Thảo Dạng Nước
$888 CÁ HÓA RỒNG LIMITED BUNDLE  1 Set x FG Tết 1 Set x Khoảnh Khắc Giao Thừa  2 Hộp x Fine Japan P
$888 CÁ HÓA RỒNG LIMITED BUNDLE  1 Set x FG Tết 1 Set x Khoảnh Khắc Giao Thừa  2 Hộp x Fine Japan P
 • Đẩy lùi tiến trình lão hoá

 • Khắc phục tình trạng da chảy xệ, vết nhăn, vết chân chim

 • Tái tạo độ đàn hồi da

 • Giúp nuôi dưỡng tóc, móng chắc khoẻ

 • Tăng dưỡng chất và độ dẻo dai cho xương khớp

COLLAGEN TỔ YẾN ĐẠT DANH HIỆU CHẤT LƯỢNG VÀNG TOÀN CẦU MONDE SELECTION, 2022 VÀ 2023

$888 CÁ HÓA RỒNG LIMITED BUNDLE  1 Set x FG Tết 1 Set x Khoảnh Khắc Giao Thừa  2 Hộp x Fine Japan P
$888 CÁ HÓA RỒNG LIMITED BUNDLE  1 Set x FG Tết 1 Set x Khoảnh Khắc Giao Thừa  2 Hộp x Fine Japan P
$888 CÁ HÓA RỒNG LIMITED BUNDLE  1 Set x FG Tết 1 Set x Khoảnh Khắc Giao Thừa  2 Hộp x Fine Japan P

COLLAGEN DƯỠNG TRẮNG VỊ HOA ANH ĐÀO

 • Nuôi dưỡng làn da trắng hồng từ bên trong

 • Giảm vết thâm, nám, sẹo, tàn nhang

 • Tăng độ đàn hồi da, giúp da căng mịn

 • Cấp ẩm tối ưu

 • Xoa dịu kích ứng da

$888 CÁ HÓA RỒNG LIMITED BUNDLE  1 Set x FG Tết 1 Set x Khoảnh Khắc Giao Thừa  2 Hộp x Fine Japan P
$888 CÁ HÓA RỒNG LIMITED BUNDLE  1 Set x FG Tết 1 Set x Khoảnh Khắc Giao Thừa  2 Hộp x Fine Japan P
$888 CÁ HÓA RỒNG LIMITED BUNDLE  1 Set x FG Tết 1 Set x Khoảnh Khắc Giao Thừa  2 Hộp x Fine Japan P

COLLAGEN NHÂN SÂM HÀN QUỐC 6 TUỔI

 • Bồi bổ sức khoẻ toàn diện

 • Làm chậm tiến trình lão hoá

 • Hỗ trợ phòng ngừa ung thư

 • Kiểm soát cholesterol

 • Tái tạo liên kết xương khớp

 • Nâng cao hoạt động não bộ

$888 CÁ HÓA RỒNG LIMITED BUNDLE  1 Set x FG Tết 1 Set x Khoảnh Khắc Giao Thừa  2 Hộp x Fine Japan P
$888 CÁ HÓA RỒNG LIMITED BUNDLE  1 Set x FG Tết 1 Set x Khoảnh Khắc Giao Thừa  2 Hộp x Fine Japan P
$888 CÁ HÓA RỒNG LIMITED BUNDLE  1 Set x FG Tết 1 Set x Khoảnh Khắc Giao Thừa  2 Hộp x Fine Japan P

ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO DẠNG NƯỚC

 • Tăng cường sinh lý cho nam, nữ

 • Tăng cường chức năng hoạt động của tim, gan, phổi và thận

 • Chống suy nhược cơ thể, phục hồi năng lượng

 • Giảm tiểu đêm

 • Giảm đau nhức và các triệu chứng tê tay, tê chân

$888 CÁ HÓA RỒNG LIMITED BUNDLE  1 Set x FG Tết 1 Set x Khoảnh Khắc Giao Thừa  2 Hộp x Fine Japan P
bottom of page